Joensuun Ilmailukerho ry:n vuosikokous lauantaina 26.3.2022 klo 12

Joensuun ilmailukerho ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 26.3.2022 klo 12. Asialistalla on sääntömääräiset asiat (ks. asialista alla).

Kokoukseen kehotetaan osallistumaan etänä (myös kerhohuoneella voi osallistua). Etänä osallistuvien ilmoittautumiset 20.3.2022 mennessä: sihteeri@jik.fi

Ilmoittautuneille lähetetään kokousmateriaalit sekä Teams-linkki etukäteen.

Vuosikokouksen asialista

 1.  kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
 2. kokouksen laillisuuden toteaminen
 3. hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 4. kertomus kuluneen kalenterivuoden toiminnan tarkastuksesta sekä hallituksen mahdollisesti sen johdosta antama lausunto
 5. tilinpäätöksen vahvistaminen ja kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 6. hallituksen laatima ohjelma ja siihen liittyvä tulo- ja menoarvio kuluvaa kalenterivuotta varten
 7. hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali
 8. jaostojen puheenjohtajien vaali
 9. toiminnantarkastajien vaali kuluvaa toimintavuotta varten
 10. edustajan valinta Suomen Ilmailuliitto ry:n kokouksiin
 11. muut kokouskutsussa esitetyt asiat